Kobylková
ordinace
design by Murtero 2007 - 2014
Mgr. Daniela Kobilková
registrovaný fyzioterapeut
MZČR  reg.č.:  024-0039-5910
Fyzioterapie | Činnosti a výkony zdravotnického zařízení | Mgr. Daniela Kobilková
úvodní strana
Fyzioterapeut si uvědomuje řídící funkci CNS (centrálního nervového systému) a jeho vliv na  pohyb člověka. Pohyb, který je řízen z CNS, neřídí pouze svaly, ale celé pohybové vzory a každá pohybová funkce pak zase ovlivňuje jednotlivé orgány těla. Je to  důmyslný a velmi složitý systém, kdy důsledná a přesná analýza  obtíží je  základem pro úspěšnou terapii. I léčebná rehabilitace má však své limity.  U těžkého organického postižení pacienta nelze jednoznačně stanovit za cíl plnou nápravu zdravotního stavu a návrat k předchozímu plnohodnotnému životu. Těmto pacientům však mohou prostředky fyzioterapie přinést podstatnou úlevu. Taková by měla být fyzioterapie - vždy pragmatickou vědou, jejíž prioritou je maximálně ulevit pacientovi od bolesti a strádání
odstranění, zmírnění a prevence  bolestivých stavů
fyzioterapie poúrazových a pooperačních stavů
mobilizační techniky páteře, žeber a kloubů končetin
techniky svalového uvolnění, reflexní masáže
fyzikální medicína - elektroléčba, ultrazvuk,  laser ...
nácvik základních pohybových stereotypů, ergonomie
programy kompenzačních cvičení ve vrcholovém sportu
programy pohybové výchovy dětí předškolního věku
programy pohybové výchovy dětí mladšího školního věku
Ordinace léčebné rehabilitace a fyzikální medicíny
nestátní zdravotnické zařízení
Činnosti a výkony zdravotnického zařízení
Základním předpokladem správné a bezchybné funkce páteře je, aby všechny části, které se podílejí na pohybu - obratle, klouby, vazy, ploténky, svaly - byly v dokonalé souhře. Funkci páteře zajišťuje prostřednictvím řady regulačních mechanismů centrální nervový systém, který zpětně přijímá informace o jejich okamžitém stavu. Tuto činnost nevnímáme, protože probíhá v podvědomí. Do našeho vědomí se dostane až informace, která neodpovídá běžnému vzorci, zpravidla překročení fyziologické meze a hlásí se jako BOLEST. Organizmus nás varuje, že nastává nebezpečí poškození tkání nebo organizmu
....  o páteři
.... o bolestech kloubů končetin
Bolesti kloubů končetin patří k velmi rozšířeným. V bolestivém stadiu, případně při závažnějším postižení omezují pohyb nejen postižené končetiny, ale i celkový pohyb člověka. Bolesti kloubů vznikají často na podkladě funkčních poruch, buď omezením vzájemného posunu kloubních plošek nebo jejich blokádou a ty mohou způsobovat vzdálené funkční poruchy páteře a způsobovat její bolestivost
Odstraněním kloubní blokády se obnoví pohyblivost kloubních plošek, tím se výrazně zlepší, případně zcela  obnoví celková pohyblivost kloubu a zároveň výrazně zmenší nebo zcela odstraní bolest. Velmi důležité je funkční vyšetření kloubů a správná diagnostika
terapie
ordinace, léčebná rehabilitace
fyzioterapeut, Mgr. Daniela Kobilková
fyzioterapie
fyzioterapie, prevence
lecebna rehabilitace
fyzioterapeut
Pro úspěšný průběh fyzioterapie u konkrétního pacienta je velmi důležitá přesná a důkladná analýza jeho zdravotního stavu a obtíží, kineziologický rozbor. To je základním stavebním prvkem pro vypracování kvalitního terapeutického plánu, který současně zohledňuje všechny nedostatky a potřeby zdravotního stavu pacienta. Terapeutický plán je koncipován jako léčba aktuálního zdravotního stavu, ale zároveň jako komplex edukace pacienta. Působí cíleně na zdravotní stav pacienta  a zároveň stimuluje prvky preventivní ochrany jeho zdraví
Fyzioterapeut je specialista, odborně vzdělaný v mnoha medicínských oborech - neurologie, interní medicíny, traumatologie, revmatologie, ortopedie, biomechaniky, základní funkční RTG diagnostiky a zejména funkční anatomie.  Je to nezbytné pro to, aby mohl nahlížet na člověka jako na jeden funkční celek, přičemž postižená část je součástí systému a ne samostatným dílem.