fyzioterapie
Kobylková
ordinace
design by Murtero 2007 - 2015
úvodní stránka
Mgr. Daniela Kobilková
registrovaný fyzioterapeut
MZČR  reg.č.:  024-0039-5910
Fyzioterapeut  Mgr. Daniela Kobilková
Ordinace léčebné rehabilitace a fyzikální medicíny
nestátní zdravotnické zařízení
            1987      Ukončení magisterského studia fyzioterapie
                            na Universitě Karlově v Praze, obor Fyzioterapie

            1991       Specialní kurz postizometrické relaxace
                            Česká lékařská společnost, Rehabilitační společnost

1992 - 1993       Speciální kurz manuální medicíny pro lékaře
                             Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze

1988 - 1991      Všeobecná fakultní nemocnice v  Praze
                            Klinika rehabilitačního lékařství, prof. MUDr. J.Pfeiffer DrSc
                            odborný rehabilitační pracovník

1991 - 1994      Zdravotnické zařízení Jihozápadní město, Praha 5
                            Oddělení rehabilitace, odborný rehabilitační pracovník

1995 - 2005      Ordinace manuální medicíny doc. MUDr. E.Rychlíkové CSc
                            Odborný asistent, vedoucí rehabilitační pracovník

1995 - 2010      Výzkumné a vývojové pracoviště manuální medicíny IPVZ
                            Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
                            přednášková činnost pro lékaře v rámci specializovaného
                            vzdělávání lékařů v oboru Manuální medicína, Fyzioterapie   

2009 - 2010      Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha 6
                            pedagogická činnost v oboru Fyzioterapie,  Klinická praxe

2005 - dosud    Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Praha

2007 - dosud    Ordinace léčebné rehabilitace a fyzikální medicíny,
                            nestátní zdravotnické zařízení,  Kladno
"Vždy se snažím při terapii dosáhnout  ideálního stavu, kterým je bezchybný zdravotní stav člověka. Pokaždé je to pro mne nová výzva.  Úspěch, který se pak dostaví, mne naplňuje uspokojením"
vzdělání


specializace
kurzy
praxe

lektorská činnost
přednášky
výuka

současnost
Mgr. Daniela Kobilková
Cílem je maximální úleva od bolesti a strádání .....
ordinace, léčebná rehabilitace
fyzioterapie
fyzioterapeut, Mgr. Daniela Kobilková
fyzioterapie, prevence
profil
osvědčení MZČR, registrace
Mgr. Daniela Kobilková, fyzioterapeut
absolvent UK Praha