Kobylková
ordinace
design by Murtero 2007 - 2014
Mgr. Daniela Kobilková
registrovaný fyzioterapeut
MZČR  reg.č.:  024-0039-5910
Léčebná rehabilitace | Fyzioterapeutické programy | Prevence
úvodní strana
program prevence bolesti páteře
program korekce jednostranného přetěžování
programy kompenzačních cvičení ve vrcholovém sportu
programy pohybové výchovy dětí předškolního věku
programy pohybové výchovy dětí mladšího školního věku
nácvik základních pohybových stereotypů, ergonomie
Ordinace léčebné rehabilitace a fyzikální medicíny
nestátní zdravotnické zařízení
Při přípravě, tvorbě a aplikaci fyzioterapeutických preventivních programů je dobré si připomenout jeden z nejdůležitějších pozitivních aspektů rehabilitační medicíny. Je jednodušší, ekonomicky výhodnější a pro člověka méně stresující chorobám předcházet, než je dlouhodobě, komplikovaně a často velmi nákladně léčit
Fyzioterapeutické programy, prevence
Pro sestavení a aplikaci správného a přesného plánu cílených kompenzačních cvičení u konkrétního jedince  je důležitým podkladem komplexní kineziologický rozbor se stanovením kritických bodů. Sestavíme Vám plán kompenzačních cvičení tak, aby jednotlivá cvičení byla efektivní a účiinná
Pravidelné jednostranné zatěžování organizmu zvolenou sportovní disciplínou s absencí odpovídajících kompenzačních cvičení je příčinou svalové disbalance s následným  nesprávným držením těla a fixováním špatných pohybových stereotypů, které zpětně prohlubují přetěžování. Je to uzavřený kruh, jehož častým výsledkem je vznik funkčních poruch, bolestí a v případě dlouhodobého působení vzniku morfologických změn pohybového systému. Důsledkem pak je (podle míry postižení), snižování sportovní výkonnosti, dočasné nebo trvalé vyřazení z tréninkového procesu
Bolestivé stavy pohybového aparátu a zejména pak bolesti páteře patří mezi velmi časté civilizační choroby s tendencí nárůstání četnosti případů. V celosvětovém měřítku pak jde o jeden z nejrozšířenějších zdravotních problémů a jednu z nejčastějších příčin návštěv lékaře - ortopeda, neurologa nebo fyzioterapeuta. Tento stav je přisuzován nedostatku pohybu, nadměrné zátěži a deformovaným pohybovým stereotypům. Následkem je svalová disbalance -  nerovnoměrné zatížení svalů s výrazným  přetížením některých svalových skupin na úkor jiných, které naopak oslabují. V případě, že tento stav trvá delší dobu, může dojít až k těžkému poškození pohybového aparátu. Řada takových poruch má svůj původ v ranném dětství, v neúměrném přetěžování organismu, nesprávných pohybových stereotypech,  případně neúměrnému přetěžování v rámci výkonnostního sportu
ordinace, léčebná rehabilitace
fyzioterapeut, Mgr. Daniela Kobilková
fyzioterapie
fyzioterapie, prevence
prevence
RTG bederni pater
Fyzikální terapie
Kompenzační cvičení vyrovnávají negativní působení různých vlivů na lidský organizmus. Lze je rozdělit na dva typy - preventivní (vhodně doplňující) nebo léčebné (již napravující). Za kompenzační cvičení je možné pokládat vše, od vhodných doplňkových sportů, přes relaxační a protahovací cvičení (strečink), až po  speciální cvičení a fyzioterapeutické programy specificky zaměřené na vybrané svalové skupiny
Je jednoduší chorobám předcházet, než je komplikovaně léčit ...!
Fyzikální terapie