Fyzikální terapie Manuální medicína Fyzioterapie Kobylková
ordinace
design by Murtero 2007 - 2014
Mgr. Daniela Kobilková
registrovaný fyzioterapeut
MZČR  reg.č.:  024-0039-5910
Ordinace fyzioterapie | zdravotnické zařízení | fyzioterapeut | Kineziologie
úvodní strana
Ordinace léčebné rehabilitace a fyzikální medicíny
nestátní zdravotnické zařízení
Pomůžeme Vám udělat první krok ... !
funkční poruchy páteře a  kloubů končetin
pooperační stavy a poúrazové stavy
stavy po CMP (cévní mozkové příhodě)
stavy po neurologických onemocnění
prevence IM - infarktu myokardu
odstranění, zmírnění a prevence  bolestivých stavů
nácvik základních pohybových stereotypů, ergonomie
kompenzační cvičení ve vrcholovém sportu
pohybová výchova dětí předškolního a mladšího školního věku
Specializace a zaměření ordinace
Naším cílem je urychlení procesu léčby pohybového systému, odstranění bolestivých stavů, korekce svalové síly a svalového zkrácení, korekce vadného držení těla při běžných denních činnostech, nácvik fyziologických pohybových vzorců a prevence přetěžování pohybového systému

Při první návštěve pacienta v naší ordinaci  provádíme důkladné vstupní vyšetření jeho  pohybového systému, funkčnosti s cílem   odhalení příčiny obtíží. Všímáme si všech funkčních změn, zejména pohybových vzorců, disfunkce svalů, kloubů, snažíme se co nejlépe  identifikovat příčinu problému. Následuje sestavení terapeutického programu a zahajení optimální terapie. Není ojedinělé, že pacient odchází od nás již po první návštěvě s výraznou úlevou.

Vždy se snažime o to, aby léčba byla efektivní, zbytečně nezatěžující pacienta. Kvalita služeb, které poskytujeme našim klientům je zaručena vysokou odbornou  úrovní znalostí, která  je  podpořena dlouhodobou praxí v oboru a edukací v  dané oblasti medicíny.
Klinická kyneziologie
Každý medicínský obor využívá možností, které mu dává léčebná rehabilitace - fyzioterapie v mnoha formách. Základem je vhodná volba terapeutických programů a prostředků v závislosti na indikaci a   možné kontraindikaci jednotlivých terapeutických technik
ordinace, léčebná rehabilitace
fyzioterapie
fyzioterapie, prevence
fyzioterapeut, Mgr. Daniela Kobilková
ordinace
fyzioterapie, přístroj
léčebná rehabilitace, elektrostimulace
Manuální medicína, myoskeletární medicína
Náplní manuální medicíny je vyšetřování, diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba funkčních poruch páteře a kloubů končetin. Svým obsahem je medicínskou disciplínou používající speciální vyšetřovací, diagnostické a léčebné postupy. Odborné znalosti je možné získat pouze speciálním odborným vzděláním a dlouhodobou praxí, která vyžaduje kromě odborných  znalostí také určitou dávku zručnosti.  Zakladatel moderní funkční diagnostiky, manuální a reflexní terapie u nás je neurolog, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Manuální medicína není pouze léčbou doplňkovou, v mnoha případech je léčbou hlavní a někdy i jedinou

Fyzioterapie, klinická kineziologie
Fyzioterapie je velmi účinným nástrojem pro odstranění případně zmírnění bolestí,  efektivním řešením pro návrat zdravotního stavu pacienta do normálu. Obsahuje nesčetné léčebné a terapeutické možnosti, které napomáhají nejen při odstranění obtíží, případně zmírnění bolesti, ale ve většině případů vedou k úplnému odstranění defektního stavu. Klinická kineziologie vnímá lidské tělo jako živý biologický počítač se složitými funkcemi a rozsáhlými paměťovými prostory. Detailně pozoruje program těla a hledá základní příčiny viditelných symptomů. Jestliže nalezne chyby na příčinné úrovni a určí způsoby, jak se tělo těmto chybám přizpůsobilo, můžeme pak  zvolit optimální techniku, která bude cíleně léčit základní příčinu