Kobylková
design by Murtero 2007 - 2019
Mgr. Daniela Kobilková
registrovaný fyzioterapeut
MZČR  reg.č.:  024-0039-5910
Ordinace léčebné rehabilitace a fyzikální medicíny | ceník | fyzioterapie
úvodní stránka
Ordinace léčebné rehabilitace a fyzikální medicíny
nestátní zdravotnické zařízení
Kvalitní ošetření je souborem léčebných technik a výkonů, které závisí na konkrétní diagnóze pacienta, aktuálním zdravotním stavu a individuální potřebě léčby. Jedno ošetření je tedy vždy v určitém poměru složeno z několika léčebných výkonů a procedur

V případě, že pacient požádá či jeho ošetřující lékař předepíše pouze jednu konkrétní léčebnou proceduru, platí pro ni ceny  označené v příslušném  řádku jako "samostatně" nebo "1 aplikace". Při aplikaci dvou a více výkonů se jedná vždy o komplexní "léčebné ošetření", není rozhodující druh ani počet výkonů.
Naše zdravotní zařízení nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Pacient si hradí léčbu případně léčebné výkony v plné výši sám.To se týká také pacientů, kterým je doporučena - předepsána  fyzioterapie nebo terapeutický výkon jiným odborným lékařem

Při ošetření mimo ordinaci se připočítává 50% k základní sazbě. V ceně není zahrnuto dopravné na místo léčebného výkonu, které je uvedeno v posledním řáku. Tato služba je poskytována vyjimečně, po dohodě fyzioterapeuta s pacientem, ve zvláštních případech pro nepohyblivé pacienty

(Do zdravotního výkonu se započítává příprava k výkonu samému)
(**)  Vzhledem k našemu   odbornému zaměření  klasické masáže neprovádíme,
provádíme pouze reflexní masáže jako součást celkové terapie.
Chraňte si své zdraví, chráníte tím i své peníze ...!
ceny zdravotních výkonů čas v min
1/výkon
cena výkonu
v Kč
poznámka
vstupní vyšetření 1 úkon 500,- Kč s návazností dalšího ošetření
léčebné ošetření v ordinaci do 60 min 900,- Kč komplexní ošetření
každých dalších započatých 30 min 400, - Kč komplexní ošetření
komplexní kineziologický rozbor ----- 1.200,- Kč samostatný úkon
kontrolní vyšetření ----- 500,- Kč samostatný úkon
vystavení zdravotní zprávy, poukazu ----- 250,- Kč samostatný úkon
individuální konzultace do 30 min 400,- Kč samostatně
techniky svalového uvolnění 15 min 500,- Kč samostatně
mobilizační techniky páteře 10 min 500,- Kč samostatně
mobilizační techniky kloubů končetin 10 min 400,- Kč samostatně
léčebná tělesná výchova 15 min 350,- Kč samostatně
reflexní masáže (**) 10 min 500,- Kč samostatně
elektroléčba dle programu 250,- Kč 1 aplikace
diagnostika, stimulace dle I/t
elektrogymnastika
dle programu 400,-Kč 1 aplikace
SONO - ultrazvuk, laser dle programu 350,- Kč 1 aplikace
bioptronová lampa dle programu 200,- Kč 1 aplikace
TDP. SOLUX, infralampa dle programu 200,- Kč 1 aplikace
cestovné - doprava k pacientovi 25,00 Kč /  km 100,- Kč /15 min
cestovní čas
-----
ceník
platnost od 1.ledna 2019    
Ceník výkonů